Prasada Griffioen. Praktijk voor Lichaam en BewustZijn

Prasada Griffioen

Vergoedingen - Tarief - Cliëntrechten

 

De Rebalancingsessies worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering/alternatieve zorg. 
Deze sessies vallen onder: Natuurlijke Geneeswijzen, met specificatie: Lichaamsgerichte psychotherapie, code 24513.
Kijk in onderstaande link of jouw verzekeraar erbij zit. Aan deze lijst kunnen echter geen rechten worden ontleend. Dus controleer ook altijd bij je verzekeraar.

Vergoeding Natuurlijke geneeswijzen 2023        2022

Tarief - Vergoedingen

Sessies van 1 1/2 uur:
€ 110,- Bij inkomen tot € 1.900,- netto p/m.
€ 120,- Bij inkomen tussen € 1.900,- en 3.000,-.  
€ 140,- Bij inkomen boven € 3.000,-
€ 150,- Bij vergoeding door werkgever. 

Ik wil graag een afspraak: prasada@hetnet.nl 

Annuleren kan, indien noodzakelijk, tot 48 uur voor aanvang van de sessie. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Praktijkinformatie

Ik ben aangesloten bij de
LVNT: Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten: 06.081
RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren: 174117R
SCAG: Geschillencommissie.
PRN: Platform Rebalancing Nederland.
Kamer van Koophandel: 34344262.
Ik ben in bezit van een AGBcode Praktijk en een AGBcode Zorgverlener

                    

 

Andere vergoedingsmogelijkheden zijn:

Vergoeding door werkgever of uitkeringsinstantie:

  • Persoonlijk OpleidingsBudget: Vaak is het mogelijk je sessies vergoed te krijgen vanuit je persoonlijk opleidingsbudget.
  • Steeds meer werkgevers vergoeden persoonlijke ontwikkeltrajecten voor werknemers om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Je kunt altijd met je werkgever overleggen wat binnen jouw bedrijf de mogelijkheden zijn. Schroom niet om met je werkgever je wens te bespreken om deze sessies te volgen.

Informatie voor particulieren:

  • Training en coaching kunnen aftrekbaar zijn als studiekosten.

Informatie voor zelfstandigen/ondernemers:

(Studie)kosten
Maak je gebruik van sessies voor je beroepsontwikkeling? Vraag dan om een factuur met als beschrijving Supervisie of Coaching. Je kunt vervolgens de factuur opvoeren onder de aftrekpost Studiekosten bij je belastingaangifte (dit verandert waarschijnlijk in 2021. )Deze informatie is geen garantie voor aftrek van belasting. Controleer dit nog bij de belastingdienst of je belastingadviseur. 

Je werkt als zelfstandige/ondernemer en maakt gebruik van de sessies voor je persoonlijke ontwikkeling.
Je kunt de factuur opvoeren in je administratie als kosten en bij de winstaangifte in mindering brengen van je omzet. Dit zorgt voor een belastingvoordeel. Controleer dit altijd nog even bij je belastingadviseur. 

 
Belastingaftrek van zorgkosten:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/

Cliëntrechten

Wkkgz

In 2016 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingetreden. Mocht u onverhoopt een klacht over de behandeling hebben, went u zich dan eerste instantie tot de behandelende therapeut, in dit geval dus bij mij. Hopelijk kunnen we samen de klacht naar tevredenheid oplossen. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u zich melden bij de LVNT. Zij zullen de klacht in behandeling nemen. Via de NCSV ben ik bij de geschilleninstantie van de SCAG aangesloten. Het tuchtrecht wordt door de RBCZ geregeld.

Privacy

Sinds mei 2018 geld de wet op privacy. Hiervoor ontvang je een formulier met alle betreffende informatie. Deze kun je op je gemak doorlezen en vervolgens in mijn praktijk ondertekenen. 

Dossier.

Als cliënt heb je recht op inzage van je dossier, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.